Ökade intäkter med säljinriktad kommunikation

Vill ert företag stärka relationerna till era kunder, sälja in fler affärer till befintliga kunder och få in nya viktiga nyckelkunder? Metoden account based marketing hjälper er att fokusera all marknadsföringskraft på rätt intressenter vid rätt tidpunkt. Med skräddarsytt innehåll kan ni öka era intäkter och nå nya höjder.

Vad är account based marketing?
Account based marketing är en snabbväxande marknads- och säljstrategi inom B2B-försäljning. Med den här metoden är marknadsföringen en del av säljprocessen, i vilken marknad och sälj jobbar tillsammans för att öka försäljningen mot företagets strategiskt viktigaste och köpstarkaste kunder. Detta görs genom att först välja ut och prioritera de målföretag som med högst sannolikhet kan bidra till intäkter. Därefter anpassas kommunikationen efter deras behov via smala och fokuserade marknadsföringssatsningar.

Skräddarsydd redaktionell hjälp
Inom account based marketing utvecklas innehållet med hjälp av kreatörer, skribenter, strateger, formgivare och filmmakare som lyssnar in och översätter era budskap till redaktionella och pedagogiska berättelser. Detta med fokus på att rätt människor inom era prioriterade målföretag ska ta del av och sprida er historia vidare. Dessutom följs era målföretag så att budskap och innehåll kan anpassas succesivt efter deras utvecklig och behov.

Seminar--panorama Continue reading “Ökade intäkter med säljinriktad kommunikation” »